La Atlas Imagistica, timpul necesar pentru investigatia RMN, este redus cu 30%, gratie tehnologiei avansate de care dispunem.​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Atlas Imagistica - Servicii de teleradiologie, consultanță, instruire și asistență

Clinici și spitale

RMN

RMN cranio-cerebral
RMN regiuni coloană vertebrală cervicală (țesuturi moi)
RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombară) per segment
RMN pelvis
RMN extremități (genunchi, cot, gleznă etc.), per segment
RMN bazin/articulații coxo-femurale/articulații sacro-iliace
RMN umăr
RMN cranio-cerebral + Angio RM venos
RMN cranio-cerebral + TOF
RMN abdomen și colangio
RMN abdomen
RMN cutie toracică
RMN hipofiză
RMN cap + orbite
RMN ureche internă/mastoidă
RMN sân/mamar cu substanță de contrast
RMN prostată

Servicii

Servicii de diagnostic imagistic în regim de teleradiologie

Servicii
Teleradiology Room

CT

Examinări CT craniene – sfera neurologică, ORL, BMF
Regiune cervicală - parte ORL/Oncologică
Coloana vertebrală - Ortopedie/Neurochirurgie, per segment
CT extremități (genunchi, cot, gleznă)
CT bazin/articulații coxo-femurale/articulații sacro-iliace
CT torace
CT pelvis
Angio CT-uri de arteră pulmonară și aortă
Angio CT cardiac
Angio CT periferie - membre superioare, inferioare și structuri supraaortice
Uro CT
Diagnostic specializat

Diagnostic specializat

Mamar, cardiac, oncologic <72 de ore

Regim normal

Regim normal

Timp de interpretare <48 de ore

Regim de urgență

Regim de urgență

Timp de interpretare <2 ore

Regim de gardă

Regim de gardă

Între orele 08:00-20:00
Între orele 20:00-08:00
Weekend și sărbători legale

Servicii

Alte servicii

Consultanță

Oferim consultanță în identificarea și implementarea sistemelor RIS/PACS.

Asistență

Oferim asistență în optimizarea protocoalelor de examinare imagistică și a proceselor operaționale din clinicile de imagistică.

Instruire

Oferim programe de pregătire și perfecționare a tehnicienilor în orice locație (a clinicilor și spitalelor sau în cadrul clinicii Atlas Imagistica).

Informații

Vrei să vorbești cu un specialist?

Contactează-ne la una din adresele alăturate sau vino direct la biroul nostru de teleradiologie.