La Atlas Imagistica, timpul necesar pentru investigatia RMN, este redus cu 30%, gratie tehnologiei avansate de care dispunem.​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Cariere

Vă așteptăm în echipă!

Descoperiți oportunitățile profesionale ale clinicii noastre

Construiți-vă cariera într-un mediu inovator și contribuiți la viitorul sănătății.

Dacă sunteți interesat de posturile companiei noastre, vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs. la adresa de email: [email protected]

Careers

Ce oferim

Pachet atractiv și motivant de remunerare
Acces la asistență permanentă și consultări în aspecte ce țin de domeniul imagistic
Sprijin în dezvoltarea cunoștințelor de interpretare imagistică prin expunerea la o gamă variată de patologii
Investim în programe de perfecționare continuă în domeniul imagistic, programe menite să adâncească expertiza în ariile de interes ale fiecărui medic și să sprijine specializările
Proceduri și sisteme de calitate care asigură dezvoltarea profesională inclusiv prin feedback personalizat și supervizare a rapoartelor medicale, mentoring și studii de caz regulate, etc.
Acces la tehnologie avansată de vizualizare și postprocesare utilizată ca standard în întocmirea tuturor rapoartelor medicale
Nivel foarte ridicat de flexibilitate prin crearea propriului program și locație de lucru (de la distanță și/sau în clinica noastră din Târgu Mureș) ce permit adaptarea la stilul și nevoile personale de viață precum și un echilibru sporit între viața profesională și personală
Mediu de lucru colaborativ, având la bază munca în echipă, un înalt nivel de profesionalism, transferul de cunoștințe și încurajarea inovării
Opțiunea de a alege implicarea în cadrul gamei complete de investigații oferite de Atlas Imagistica (investigații de rutină sau specializate, în clinică sau prin teleradiologie, în regim normal, de urgență sau gardă, etc.) în funcție de experiență sau ariile de interes în dezvoltare
Oportunitatea de a vă promova și de a vă implica în noi roluri de dezvoltare, strategie, educație, formare și business development