La Atlas Imagistica, timpul necesar pentru investigatia RMN, este redus cu 30%, gratie tehnologiei avansate de care dispunem.​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Atlas Imagistica - Despre Teleradiologie

Clinici și spitale

În contextul creșterii cererii de servicii medicale imagistice, a crizei cronice de personal specializat și a resurselor financiare limitate ale spitalelor și clinicilor, serviciile de teleradiologie oferă sprijin clinicilor și cresc semnificativ calitatea îngrijirii pacienților.
Teleradiologia reprezintă o soluție eficientă de îmbunătățire a gradului de utilizare a echipamentelor și aparatelor, de rezolvare a deficitului de medici, de reducere semnificativă a duratei de întocmire a rapoartelor medicale și a diagnosticului imagistic, cât și de acces rapid la interpretări imagistice de înaltă specializare.
Soluția de teleradiologie oferită de Atlas Imagistica este dezvoltată de către echipa noastră de medici radiologi pe baza cunoașterii efective a funcționalității, nevoilor și cerințelor unei clinici de radiologie, a medicilor trimițători și mai ales a pacienților. Infrastructura hardware-software și de comunicații a fost dezvoltată împreună cu un furnizor de soluții informatice de renume, folosind ultimele tehnologii IT și de comunicații, precum și standardele de procesare a imaginilor și informațiilor medicale.

Serviciile de teleradiologie furnizate de Atlas Imagistica se bazează pe trei piloni:

Echipa numeroasă de medici radiologi, inclusiv medici cu supraspecializare

Tehnologie de vizualizare avansată, postprocesare inclusiv software-uri cu inteligență artificială

Platforma IT TeleradiologyNET de conectare facilă și sigură a clinicilor la sistemul RIS/PACS Atlas Imagistica.

„Teleradiologia prezintă limitări cum ar fi lipsa examenului clinic și eventuala utilizare a unor protocoale de obținere a imaginilor neadaptate pacientului și afecțiunii. Pacientul și medicul au posibilitatea de a transforma oricând serviciul de teleradiologie într-unul clasic, față în față.”

Teleradiology
lab
computers