La Atlas Imagistica, timpul necesar pentru investigatia RMN, este redus cu 30%, gratie tehnologiei avansate de care dispunem.​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Despre noi

Atlas Imagistica este un centru de excelență în imagistică medicală, dedicat accesului pacienților la o mai bună îngrijire medicală prin asigurarea rapidă a examinărilor imagistice și a diagnosticului imagistic de înaltă calitate și specializare.

Atlas Imagistica – proiectul doctorului Sorin Roșca, medic primar radiologie și imagistică medicală cu peste 20 de ani de experiență – îmbină experiența profesională de zeci de ani a echipei de medici specialiști în examinările imagistice cu cea mai înaltă tehnologie disponibilă în industria medicală.

Ne găsiți la clinica noastră din Târgu Mureș, Str. Mihai Viteazul Nr. 31C.

Modalități de scanare de ultima generație

Modalități de scanare de ultima generație

Utilizăm cele mai recente și inovatoare echipamente de scanare pentru a oferi o perspectivă detaliată și cuprinzătoare asupra sănătății dumneavoastră.


Tehnologii de vizualizare avansată și postprocesare

Tehnologii de vizualizare avansată și postprocesare

Deținem software-uri de inteligență artificială care aduc informații prețioase, reduc subiectivismul uman și scurtează semnificativ durata obținerii unui rezultat al examinării.

medic

Puncte forte

Atuuri & Viziune

Atuuri

Echipa numeroasă de medici cu o vastă experiență

Supraspecializare în investigații imagistice CT și RMN

Tehnologie de vizualizare avansată și postprocesare cu software-uri de inteligență artificială

Diagnostice rapide și precise cu respectarea indicatorilor de performanță

Sistem de asigurare a calității serviciilor medicale

Disponibilitate 24/7/365 pentru toată gama de servicii de teleradiologie

Viziune

Să furnizăm pacienților și partenerilor cele mai bune servicii de imagistică medicală din România.

Să scurtăm semnificativ perioada dificilă de așteptare dintre investigația RMN/CT și interpretare.

Centru de excelență în interpretare imagistică prin investiții în inovare și tehnologie de vârf, precum și prin dezvoltarea profesională și perfecționarea continuă a personalului nostru specializat.

Tehnologii folosite

Tehnologie de vizualizare avansată și postprocesare 2D, 3D, 4D și software-uri de AI

AW Server XXL GE Healthcare

Permite postprocesare avansată
Software-uri de postprocesare avansată cardiacă, pulmonară, oncologică și de asemenea avem integrate software-uri de AI

Quantib Brain

Circle cardiovascular - CVI 42

AI - Rad Companion