La Atlas Imagistica, timpul necesar pentru investigatia RMN, este redus cu 30%, gratie tehnologiei avansate de care dispunem.​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Atlas Imagistica - Prețuri CT

Pacienți

Clinica Atlas Imagistica realizează investigații decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Mureș.

Vezi investigații decontate

Pentru serviciile nedecontate de CAS și pentru pacienții care nu îndeplinesc calitatea de asigurat, plata investigațiilor se face conform următoarelor tarife:

Investigații CTPreț (RON)
CT CRANIU nativ285 RON
CT SINUSURI PARANAZALE nativ285 RON
CT TORACE nativ315 RON
CT REGIUNE CERVICALA nativ370 RON
CT PELVIS nativ420 RON
CT ABDOMEN nativ420 RON
CT TORACE + ABDOMEN nativ685 RON
CT ABDOMEN + PELVIS nativ650 RON
CT TORACE + ABDOMEN + PELVIS nativ945 RON
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA nativ630 RON
CT CRANIU + TORACE nativ580 RON
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA + TORACE nativ685 RON
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA + TORACE + ABDOMEN nativ900 RON
CT CRANIU + TORACE + ABDOMEN + PELVIS nativ1050 RON
CT CRANIU + REGIUNE CERVICALA + TORACE + ABDOMEN + PELVIS nativ1210 RON
CT URECHE INTERNA(mastoida) nativ525 RON
UroCT(include substanta de contrast)890 RON
AngioCT CEREBRAL(pentru poligonul Willis)( contrast inclus)840 RON
AngioCT CAROTIDIAN(contrast inclus)840 RON
AngioCT TORACE(contrast inclus)735 RON
AngioCT ABDOMEN(contrast inclus)735 RON
AngioCT PELVIS(contrast inclus)735 RON
AngioCT MEMBRE(contrast inclus)945 RON
AngioCT TORACE + ABDOMEN (contrast inclus)945 RON
AngioCT TORACE + ABDOMEN + PELVIS(contrast inclus)1155 RON
Angiocoronarografie CT/AngioCT cord (contrast inclus)1050 RON
CT COLOANA 1 segment370 RON
CT BAZIN(osos)420 RON
CT MEMBRU315 RON
SUBSTANTA DE CONTRAST CT260 RON
Whole body CT + SCIV3150 RON
TAVI(inclusa SCIV)2100 RON